Image

Footfixx 

Betalingsvoorwaarden

Image
Image

Betalingsvoorwaarden Footfixx 

1. Betaling 

Alle diensten en leveringen dienen bij afhalen betaald te worden. Het is mogelijk om de factuur rechtstreeks bij uw verzekeraar in te dienen.
Dit is altijd onder voorbehoud van uitbetaling door uw zorgverzekeraar. U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor betaling van uw factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit of wordt de betalingstermijn overschreden, dan ontvangt u eenmaal een herinnering. Blijft de betaling alsnog uit, dan zijn wij genoodzaakt de opdracht uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn geheel voor uw rekening.

2. Afspraken 

Alle gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of veranderd worden, zowel per e-mail, telefoon, antwoordapparaat of via de online afspraken planner. De tijden worden dan geregistreerd. Bent u te laat met afzeggen of meldt u dit helemaal niet, dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Aangemeten zolen kunnen alleen op de dag van aanmeten nog geannuleerd worden. Daarna worden de gehele kosten in rekening gebracht. Slippers op maat en orthesen kunnen niet geannuleerd worden. Het productieproces start namelijk bij het aanmeten.

3. Garantie 

Zolen en orthesen zijn een hulpmiddel. Daarom kan er geen garantie worden gegeven op het effect van de therapie.
Bij het aanhouden van de klachten zal er altijd met u een oplossing worden gezocht. Aanpassing van de zolen/orthese tot aan de controle afspraak of maximaal twee maanden na levering, vallen binnen de garantie. Eventueel scheuren of loslaten van het materiaal is gegarandeerd tot 6 maanden na levering. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 

4. Klachtenregeling 

Stap 1: Bij onvrede of klacht dient de patiënt dit allereerst te bespreken met de behandelend zorgverlener en zal er naar een oplossing worden gezocht. 

Stap 2: Als de patiënt van mening is dat zijn klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan wordt hij verwezen naar het intern klachtenreglement. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om advies in te winnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Stap 3: Mochten bovengenoemde opties geen oplossing bieden, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Hieraan zijn echter kosten verbonden. 

*Deze betalingsvoorwaarden kunnen op uw verzoek aan u verstrekt worden. Op alle opdrachten in het Nederlands recht van toepassing.