Image

Footfixx 

Klacht melden

Image
Image

Klachtenregeling 

Bent u niet tevreden over een behandeling of over een specialist? Neem dan contact met ons op. 

Klacht: 
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Footfixx, Amphoraweg 7B te Leiden. 
De klacht dient zo uitgebreid mogelijk beschreven te worden, eventueel aangevuld met foto's of documenten. Van u ontvangen wij graag de volgende gegevens: dhr/mevr, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Van de therapeut waarover u een klacht indient ontvangen wij graag de volgende gegevens: dhr/ mevr, achternaam, praktijknaam en plaats. 

Na ontvangst van bovengenoemde informatie nemen wij contact met u op. 

Met vriendelijke groet, 

Footfixx 
Amphoraweg 7B 
2332 ED Leiden